logo

Live
BA 100,3 NR 88,8 BB 97,6 MT 98,7 RK 98,8 CA 98,1 RS 102,4 PP 107,3 PO 105,2 KE 94,8 ZA 98.7 LC 89.1 NM 92.4 PB 95.1 TN 100.3 BA 97.6

Pobyt vo vesmíre mení mozgy astronautov

Pobyt vo vesmíre mení mozgy astronautov

Najnovšia štúdia tvrdí, že astronautom hrozí expanzia tkaniva v hornej časti mozgu. Zatiaľ nie je jasné, aké to môže mať následky na ich zdravotný stav.

Nedávny výskum financovala NASA a na mušku si vzal 34 astronautov. Každému z nich pred cestou a po nej naskenovali mozog pomocou funkčnej magnetickej rezonancie. Neurológovia nevedeli, komu ktorý sken patrí, nevedeli teda nič o dĺžke pobytu toho-ktorého majiteľa skenu v kozme. Na základe ich výskumu sa ukázalo, že čím je táto doba dlhšia, tým vyššia je pravdepodobnosť vzniku niektorých závažných abnormalít. Napríklad 17 astronautov, ktorí dlhodobo žili na stanici ISS, vykazovalo známky zúženie sulcus centralis, teda ryhy, ktorá od seba oddeľuje motorické a senzitívne centrá kôrovej oblasti mozgu. Až 12 astronautov z nich malo celkovo posunutý mozgu do vrcholu lebky. Podľa neurológov to môže mať za následok kompresiu susedných žilových štruktúr pozdĺž vrcholu hlavy, čo môže viesť k zníženiu odtoku mozgovomiechového moku a krvi z hlavy.

Zdroj: premuza.sk

Foto: pixabay.com

Ďakujeme za vaše názory

Stiahni si Appku a nalaď sa na rockovú vlnu kedy sa Ti zachce

Stiahni si appku a nalaď sa na ROCK !

Aplikácia Rádia Anténa Rock je dostupná v App Store a v Google Play.